Gamle Gardsvegen 30, 4544 Fossdal
Tlf: (+47) 38 28 38 50
Jetzt buchen

Bestillingsregler

Bestilling/booking og avbestillingsregler Eikerapen Gjestegard

Avbestilling og uteblivelse (No show)
En avtale om reservasjon av et hotellrom er bindende for begge parter. Dersom den ene
parten bryter avtalen, er vedkommende forpliktet til å betale erstatning til den andre
parten. Dersom hotellet har hatt spesielle omkostninger på grunn av bestillingen,
erstatter gjesten disse omkostninger fullt ut. Erstatning for rom som ikke blir tatt i bruk, beregnes etter følgende praksis:

Enkeltgjester:
a) Alminnelig grunnregel:
Dersom gjesten uteblir uten avbestilling innen kl:18.00 dagen før ankomst – må gjesten betale for bestilt opphold.
b) Ved sykdom:
Ved sykdom betales oppholdet av gjesten. Gjesten har selv ansvar for om
reiseforsikringsselskapet skal tilbakebetale beløpet.

Grupper:
a) Alminnelig grunnregel:
Dersom gruppen uteblir uten avbestilling, betaler gruppen hele prisen for bestilt
opphold.
b) Sen avbestilling:
For at hotellet skal avstå fra erstatning, må avbestilling være gjort senest 4 uker før
ankomst. Ved bestillinger der ankomst er nærmere 4 ukers fristen er det 2 uker fra
bestillingsdato/bekreftelse er sendt fra hotellet til kurs arrangør.
Senest 6 uker før ankomst: Gruppen må betale 50% av totalprisen
Senest 2 uker før ankomst: Gruppen må betale 75% av totalprisen
Skjer avbestilling senere enn 2 uker før ankomst, betaler gjesten samme erstatning som
ved No show.

Disse regler kan fravikes – men da må det være avtalt og være spesifisert i bekreftelsen eller mail som er sendt til kunden/arrangør i hvert enkelt tilfelle.

Prisene våre er veiledende og kan variere i forhold til kampanje, sesong og arrangement på og ved hotellet.

Eikerapen 01.02.2018
ADMINISTRASJONEN

Scroll to top